Radontjänst i Östergötland avvecklar verksamheten vid årsskiftet 2018/2019