Mätningar, utredningar konsultationer, saneringar bidragsansökningar....

Vänd er med förtroende till oss om när ni har frågor kring radon och höga radonhalter i er bostad. 
Vi har lång erfarenhet av radonlösningar till rimlig kostnad.