Markradon är den vanligase orsaken till höga radonhalter i bostäder med markkontakt.
Installation av radonsug är då en lämplig åtgärd. Man tar hål i husets bottenplatta och suger genom detta hål, via ett plast eller metallrör, bort den radonhaltiga jordluften under huset. En fläkt åstadkommer "suget". Fläktkanalen måste vara helt tät och gärna isolerad.
Fläkten skall vara rätt dimensionerad för att åstadkomma ett lite lägre lufttryck under huset
än i huset.

  radonsuggifRadonsug  Radonsugjpg

Läs mer om    Åtgärder mot radon i bostäder.