Radonbrunn kan användas om marken runtom och under huset  har hög luftgenomsläpplighet. Man gräver då ned en lite kraftigare sug några meter från huset. Jordluften dras då mot radon-brunnen, vilket ger lägre tryck i jorden utanför huset än i själva byggnaden. Därmed kommer luftströmmarna att gå från husets insida till omgivande mark och insuget av markradon upphör. 

radonbrunnjpg Radonbrunn