Radon från hushållsvattnet avlägsnas oftast genom luftning av vattnet innan det når tappställena. Detta sker i en radonavskiljare där vattnet kraftigt blandas med luft. Radonet avgår då till luften som kan ventileras bort utomhus. Man kan också förstärka ventilationen i de rum där tappställen
finns.
       

radonettgif Radonavskiljare