Regeringen har beslutat att återinföra radonbidraget from 1 juli 2018.  
För att söka radonbidraget måste du ha gjort en långtidsmätning 
och årsmedelvärdet måste överstiga gränsvärdet 200  Bq/m³. En sakkunnig radonkonsult ska avgöra varifrån radonet kommer och vad som är lämplig saneringsåtgärd. Du kan få 50% av totalkostnaden dock max 25000:- 

sparfilmsdosajpgSpårfilmsdosa för långtidsmätning

Mätning ska ske:

  • under minst två månader
  • under eldningssäsong (normalt tiden från den 1 oktober till den 30 april)
  • i minst två rum som används varje dag i bostaden, dock inte i badrum
  • på varje våningsplan som används som boutrymme
  • med instrument som kalibrerats på för mätmetoden vedertaget sätt.

Radonmätningen får inte vara utförd tidigare än fem år före det att ansökan kom in till länsstyrelsen. 

Långtidsmätning görs normalt med spårfilmsdosor.  Sådana kan du för några hundra kronor  beställa från tex radonmätning.se eller eurofinsDu måste bo i huset både vid ansökan och då bidraget betalas ut. 

Läs mer om radonbidraget på boverkets hemsida

För ansöka om bidraget behöver du en
blankett.