Då du fått besked om en radonhalt högre än 200 Bq/m³ i din bostad krävs en radonutredning för att identifiera radonkällan. Vi mäter och räknar då fram hur mycket radon som kommer från byggnadsmaterialet respektive marken. Vi letar efter sprickor och otätheter i grunden där radon kan läcka in och kontrollerar ventilationen. Vi undersöker markförhållanden kring byggnaden.
Du får därefter ett skriftligt förslag på lämplig radonsänkande åtgärd och en kostnadsoffert.
Vid saneringsuppdrag avgår kostnaden för radonutredningen.


Radonutredning                 3000 :-                     Samtliga priser inkl moms

Gammamätning                   500:-

  model 19 litenjpg       För att påvisa blåbetong eller strålning från hydrofor/pumpautomat

Mätning av radonhalt i bostad
a1 litenJPGf702395d-8961-44c3-9d12-7d04aa439f51jpg

Liten lägenhet                1000 :-    en mätpunkt
En- eller tvåplansvilla  1500 :-   två mätpunkter
Treplansvilla                  2000 :-   tre mätpunkter            radongraf annanjpg
Du får en datorutskrift som visar hur radonhalten har varierat under mätningens gång 

Mättid:  2 tim upp till 3 dygn. Rådgivande korttidsmätning enligt SSM:s anvisningar innebär minst 2 dygns mättid

Mätning av radonhalten i marken före nybyggnation       2000:-
 SetWidth150-Markus-10jpg

Bygg på rätt sätt. Tre mätpunkter inom blivande grund på 70 cm djup anger låg, normal  eller högriskmark
Resekostnader: 

30 kr/mil 

200 kr/tim