Radon är en gas som bildas av ämnet radium. Radium finns i jorden och i stenbaserade byggnadsmaterial. Radongas läcker in i våra bostäder i huvudsak från marken men även
från golv och väggar. Radon kan även följa med vatten från egna brunnar. 

Väl inne i byggnaden bildar radongasen andra ämnen, som i sin tur bildar nya ämnen, i en sönderfallskedja. 
Vid alla dessa sönderfall utsänds skadlig strålning.
Aktiviteten mäts i Bq/m³ luft. I sverige dör ca 500 personer/år av radonrelaterad cancer i luftvägarna. De flesta är rökare.
Sveriges riksdag har bestämt att år 2020 skall alla bostäder ha en radonhalt lägre än 200 Bq/m³. Den högsta radonhalt som upp
mätts i en svensk bostad är 80 000 Bq/m³.

Det finns ca 400 000 hus med för hög radonhalt i Sverige.
Är ditt hus ett av dessa?


Läs mer på
  Radonguiden.se  och  Strålsäkerhetsmyndigheten