Radonhalten i öppna vattendrag är mycket låg.   I grundvatten bestäms radonhalten av radiumhalten i den omgivande jorden. I brunnar kan radonhalten därför bli betydande. Om brunnen borrats i berg med hög radiumhalt kan radonhalten bli upp till 10 000 Bq/l.
Radon 222 har en halveringstid på 3,8 dygn.  Om vattnet står länge i brunnen minskar radonhalten. 


Gränsvärden för dricksvatten i Sverige.
Tjänligt med anmärkning      >100 Bq/l      
Otjänligt                                       >1000 Bq/l

Vid användning av hushållsvatten avgår radon från vattnet till inomhusluften. Radongashalten i kök eller duschrum blir då ohälsosamt hög. Genom att mäta gammastrålningen från hydrofor eller pumpautomat får man information om radonhalten  i vattnet. I misstänkta fall tas ett vattenprov 
i specialflaska och sänds till laboratorium.
       
   vattenflaska litenJPG Provflaska för vattenanalys kan du beställa från Synlab eller Svensk Vattenanalys AB